Een Zorgbalie starten

(Zorg)ondernemers

De Stichting Zorgbalie Nederland gelooft sterk in de kracht van kleinschalige, lokale zorgaanbieders. Zij kennen de lokale samenleving en kunnen als ondernemer een brug slaan tussen zorg en bedrijfsleven. Deze verbinding is nodig om de grote maatschappelijke gevolgen van de vergrijzing op te kunnen vangen. De Zorgbalie ontwikkelde de afgelopen jaren tools om kleine zorgondernemers te ondersteunen. Met kennis en ervaring over organisatorische, financiële en juridische ondersteuning en we voorzien je van het praktisch instrumentarium.

De Zorgbalie raakt graag in gesprek met lokale zorg ondernemers die belangstelling hebben om een lokale Zorgbalie op te starten. We bieden hiervoor een aanpak die gebaseerd is op kennis en ervaring uit zowel de zorg als het bedrijfsleven. Onze aanpak is gebaseerd op drie pijlers:

 1. We zetten samen een voorziening op voor ondersteunende begeleiding. We helpen je bij het inkoop of aanbestedingstraject van de Wmo en begeleiden je bij de realisatie en expoitatie ervan. Dit vormt de basis voor je onderneming. Dit kunnen we combineren met een inloopvoorziening in één of meerdere wijken. Met dit programma bedien je vooral mensen van de doelgroep zelf.
 2. We zetten samen een regionaal netwerk van leveranciers voor diensten voor wonen, zorg en welzijn op. We faciliteren dit met ondernemersaanpak en ICT applicaties. Als Zorgbalie ondernemer ben je de centrale aanspreekpersoon in dit netwerk. Met dit programma bedien je vooral (vitale) particuliere klanten en mantelzorgers.
 3. We introduceren met medewerking van de gemeente een financieringssystemtiek met een regionale klantsysteem, een loyalty programma en een methodiek voor Diensten Cheques.

De combinatie van deze drie activiteiten legt de basis voor een sterke en sociale onderneming. De kracht ervan is dat je als ondernemer deels in het publieke en deels in het private domein opereert. Zo verbind je zorg en welzijn met het bedrijfsleven en voegt veel maatschappelijke waarde toe aan de lokale samenleving.

 

samen sterk

Bundelen van krachten

Door de combinatie van deze drie programma’s ben je als ondernemer prima in staat een kleinschalige en innovatieve zorgonderneming op te zetten in het sociaal domein. De Stichting biedt je de expertise en de tools om het te realiseren. Wij vragen jouw inzet en ondernemerschap. Samen bundelen we de krachten.

 • We leggen de samenwerking vast in een Franchiseovereenkomst.
 • In Raamovereenkomsten worden over en weer de afspraken met regionale aanbieders /  leveranciers vastgelegd.
 • Ondersteuning bij realisatie en exploitatie van inloopvoorziening.
 • Opzetten van een gezamenlijk loyalty klanten programma aan de hand van de Zorgbalie ledenpas.
 • Opzetten van een lokaal dienstennetwerk en fungeren als centraal contactpersoon naar klanten.
 • Het opzetten van een online regelomgeving met website, webshop en lokale vraag- en aanbod marktplaats.
 • Landelijk ICT platform diensten cheques.
 • Ondersteuning en service naar klanten.
 • Opzetten en ondersteunen van promotieactiviteiten.
 • Administratie (offerte, order, planning, (levering) pakbon, facturatie, etc.)
 • Accountmanagement; contact met bestaande leveranciers, contacten leggen met nieuwe leveranciers in nieuwe regio’s, contacten met platforms, contacten leggen met andere zorgbalies.

 

kwaliteit

Kwaliteitscriteria

Kwaliteitscriteria die door Stichting Zorgbalie Nederland gebruikt worden bij de selectie van lokale Zorgbalie ondernemers, zijn:

 1. De ondernemer staat bekend als een betrokken maatschappelijk ondernemer.
 2. De ondernemer heeft een actief sociaal netwerk in verenigingsleven, politiek en maatschappelijk middenveld (welzijn- en werkprojecten).
 3. Heeft ervaring (als ondernemers of in loondienst) met sociale projecten op het gebied van zorg en/of werk.

De lokale Zorgbalie exploitant / ondernemer selecteert vervolgens met steun van stichting De Zorgbalie lokale aanbieders leveranciers. Kwaliteitscriteria die voor de selectie van lokale leveranciers gebruikt worden, zijn:

 1. De leverancier staat bekend als een betrokken ondernemer die in het verleden ook MVO projecten mede heeft mogelijk gemaakt.
 2. De leverancier beschikt bij voorkeur reeds over een klantenkring van (kwetsbare) burgers en ouderen.
 3. De leverancier participeert in gezamenlijk regionaal klantenprogramma.
 4. De leverancier is bereid een training te volgen, beschikbaar gesteld door stichting Zorgbalie Nederland, om de klantenkring goed te bedienen.
 5. Integer, betrokken, maar zakelijk ingesteld.

Heb je belangstelling om meer te weten over het opzetten van een Zorgbalie in je eigen regio? Neemt dan contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek.

Contact