Met elkaar, voor elkaar

Wat levert het op?

De Zorgbalie is opgericht om mensen die langdurig voor een ander zorgen te ondersteunen. Met kennis, met ervaring, met oplossingen. Onze kracht is het opzetten van lokale en regionale netwerken. Samen helpen we de burger bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid en eigen regie. Dát is wat mensen vragen. Dat is wat de overheid nodig heeft. Laten we eens kijken wat de Zorgbalie oplevert voor de burgers van een gemeente:

whats-in-it-for-me2

 • De seniore burger: “ik ben eenzaam en slecht ter been”: de welzijnsactiviteiten bij de inlopen bieden uitkomst.
 • De kinderen die inmiddels zijn verhuisd: “ik ben op zoek naar een betrouwbare dienstverlener voor mijn vader”
 • De voetbalvereniging: “via de Zorgbalie komen er op woensdagmiddag ouderen en mensen met een beperking”. “sommigen helpen met het schoonmaken van de kleedkamers”.
 • De vrijwilliger: “ik wil graag iets doen en kan ook veel  maar wil wel een tegenprestatie”. (vrijwilligersvergoeding)
 • Een burger met een bijstandsuitkering: “ik ben eindelijk achter de geraniums vandaan en ben trots op wat ik doe voor mijn medeburgers via de dorps conciërge” (sociale onderneming).
 • De ondernemer:  “de oudere klanten die ik heb, prijzen mij om hoe geduldig ik met hen omga”
 • De vermogende burger: “ik wil kost wat kost thuis blijven wonen en wat ik ook wil, tuinonderhoud, schoonmaak/ hulp in het huishouden, boodschappenservice, kleine verbouwingen, extra verpleegkundige diensten, via de Zorgbalie heb ik altijd betrouwbare mensen in huis uit mijn eigen gemeente”.
 • De gemeenteambtenaar: “de Zorgbalie biedt een samenhangend geheel van welzijn- en zorgdiensten door de hele gemeente door eigen burgers en eigen ondernemers. Dat scheelt mij veel werk.”
 • De wethouder Zorg en Welzijn:  “ik kan de gemeenschap goede kwaliteit bieden van mijn WMO budget en hou geld over”
 • De wethouder Participatie en Economische Zaken: “voor veel mensen uit de Bijstand heb ik passend werk gevonden en ook de ondernemers zijn tevreden”.
 • De huisarts: “sinds De Zorgbalie er is heb ik het minder druk met patiënten met sociaal emotionele problemen”.

Met elkaar zorgen voor elkaar

De Zorgbalie is een gedreven maatschappelijk initiatief. We hebben het opgezet om een antwoord te bieden op de grote veranderingen die als gevolg van de vergrijzing op ons af komen. Onze overtuiging: het antwoord op deze uitdagingen ligt bij de individuele burger; de weg daarheen is alleen mogelijk door samenwerking. Lokale slimme netwerken zijn hiervoor noodzakelijk, gebaseerd op combinaties van vrijwilligers, no profit en profit partijen. We raken graag met gemeenten in gesprek over hoe we dat aanpakken. Hierbij bieden we maatwerk op basis van samen gekozen bouwstenen. Zo geeft u in uw eigen regio vorm aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor elkaar

 • Het samenstellen van een lokaal dienstverleners netwerk, al dan niet gecombineerd met een dienstenwinkel.
 • Het opzetten van een online regelomgeving, in combinatie met website, webshop en diensten APP.
 • Het realiseren van één of meerdere inlopen.
 • Het opzetten van reguliere dagopvang of een arbeidsmatig arbeidsproject voor mensen met een participatiedoel.
 • Het opzetten van een sociale onderneming.

Heeft u belangstelling om meer te weten over het opzetten van een een Zorgbalie in uw regio? Neemt dan contact met ons op voor een open en persoonlijk adviesgesprek.

Contact