Aanbod Gemeenten

Zorgbalie in uw gemeente?

Overal in Nederland wonen mensen die ondanks beperkingen, gewoon langer thuis moeten blijven wonen. Overal in Nederland zijn lokale aanbieders, die daarbij kunnen helpen. De Zorgbalie verbindt hen. Zo helpen we mensen om hun eigen kracht te komen en te blijven. Dat doen we op drie manieren.

1. Ondersteunende Begeleiding

De Stichting Zorgbalie Nederland faciliteert lokale zorgondernemers bij het Wmo inkoop- of aanbestedingstraject voor ondersteunende begeleiding. Deze voorziening is in onze optiek cruciaal om (kwetsbare) mensen langer veilig thuis te kunnen laten wonen. Bovendien biedt deze benadering tal van mogelijkheden om participatiedoelen te realiseren.We zetten op verzoek de gemeenten één of meerdere inloop punten op. Hier kunnen mensen terecht voordagbestedingsactiviteiten, maar ook voor het delen van ervaringen of een praatje. Bovendien kunnen mensen er terecht voor advies, afspraken of informatie over alles wat te maken heeft met langer thuis wonen.

header2

2. Regionaal netwerk

We zetten samen met particuliere, publieke en private aanbieders van woon, zorg en welzijnsdiensten diensten een regionale netwerk op. Dankzij dit netwerk kan de klant (of zijn/haar mantelzorger)op één plaats terecht voor alle vragen.Een lokale Zorgbalie ondernemer onderhoudt dit netwerk en fungeert als centraal aanspreekpunt.

Burgers kunnen er terecht voor informatie, advies en praktische oplossingen. Inhoudelijk betreft dit producten en diensten op alle thema’s. Zoals preventie, woonveiligheid, zelfstandigheid en het behoud van autonomie. Natuurlijk met allerlei zorg en welzijnsdiensten. Maar ook voor het treffen van bouwkundige voorzieningen zoals een traplift of doucheaanpassing. Of voor het regelen van hulpmiddelen, technologie, domotica, ICT of telecom oplossingen. Ook voor zakelijke dienstverlening zoals verhuizen financiën of juridische ondersteuning kan men terecht. Mensen hebben zelden één vraag. Daarom is een integrale aanpak met één loket voor alle voorliggende producten en diensten heel prettig voor de klant. De aanpak van de Zorgbalie is uitkomst voor veel gemeenten. Zij kunnen mensen heel eenvoudig doorverwijzen. De Zorgbalie brengt hen in contact met betrouwbare, integere en betaalbare aanbieders..

netwerk

3. Diensten Cheques

Veel gemeenten zijn op zoek naar financieringssystemen die aansluiten bij de doelstellingen in het sociale domein. Diensten Cheques of Diensten Vouchers zijn een prima tool hiervoor. Om “wit werken” te bevorderen,  om de lokale economie te stimuleren, om participatiedoelen te realiseren en om te kunnen sturen op overheidsuitgaven. De Zorgbalie ondersteunt gemeenten bij de implementatie van de landelijke Diensten Cheque methodiek. Hiervoor werken we met een landelijk platform die een volledig geautomatiseerd betalingssysteem voor de gemeente kan uitrollen. Veel gemeenten werken er al mee. De Zorgbalie biedt een volledig vraag & aanbod platform dat fungeert als een lokale marktplaats voor wonen, zorg en welzijn. Diensten Cheques vormen een veilig en betrouwbaar betaalmiddel hiervoor.

dienstencheques

Heeft u belangstelling om meer te weten over een Zorgbalie in uw regio? Neemt dan contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek.


Contact