Onze visie

Waarom doen we dit?

Vroeger was het gewoon dat de burgers verantwoordelijkheid voor elkaar namen: voor ouderen werd gekookt, voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking was er ook een baantje en iedere burger was bereid naast zijn werk een maatschappelijke taak op zich te nemen. Mensen woonden thuis tot hun overlijden. Mensen met een beperking of psychische problemen deden mee op de plek waar ze geboren waren. Stichting De Zorgbalie brengt, indien u als burger dat wilt, die tijd op een andere manier terug.

samenleving

De lokale Zorgbalie bestaat voor de burger/ consument uit:

  • Inlopen binnen de gemeente waar je naartoe gaat voor de gezelligheid en een kopje koffie, om je verhaal te doen en steun te krijgen, omdat je hulp nodig hebt.
  • de vrijwilligers die je bij de inloop treft kunnen je helpen met “huis-, tuin en keuken” dingen maar er zijn er ook die je kunnen helpen met complexe zaken. Veel van de diensten van vrijwilligers zijn gratis, maar bij complexere zaken kan een bijdrage worden gevraagd.
  • mocht je op zoek zijn naar diensten zoals hulp in de huishouding, aanpassing van de badkamer, een rollator, etc. dan kan dat ook via de Zorgbalie.
  • de Zorgbalie heeft namelijk lokale ondernemers voor je geselecteerd die absoluut betrouwbaar zijn. Voor die diensten kan je bellen, of naar de inloop gaan, maar er is ook een website waarop je zelf de diensten kan vinden. De ondernemers hebben via de Zorgbalie een training genoten om rustig en geduldig het gesprek met je te voeren.
  • mocht je een WMO beschikking van de gemeente of een WLZ indicatie voor dagbesteding/ wonen hebben gekregen voor begeleiding thuis, sociale activering, wonen/ dagbesteding, dan kan je bij de Zorgbalie kiezen uit verschillende mogelijkheden dichtbij.
  • mocht je vanuit een uitkeringssituatie aan de slag willen, dan kan dat ook via de Zorgbalie. De Zorgbalie heeft een aantal sociale ondernemingen zoals de Kantoorbrigade, de Dorps conciërge, de Zorgbrigade, etc. Het mes snijdt aan twee kanten: jij leert en kan zelfs een MBO diploma verwerven/ doorstromen naar een reguliere baan. Andere burgers krijgen een zetje in de rug door jouw inspanningen.

Bijzondere mix

De Zorgbalie is vijf jaar geleden opgericht met het doel de burger in zijn eigen omgeving te ondersteunen bij zorg- of mantelzorgtaken. Een lokale samenwerking die bestaat altijd uit een bijzondere mix van deelnemende partijen:

  • Burgers, dat kunnen vrijwilligers zijn, mensen uit de doelgroep zelf, ervaringsdeskundigen, burgeradviseurs.
  • Professionals, zoals huisartsen, therapeuten, ZZP ers of welzijnswerkers.
  • Bedrijven, zoals zakelijk dienstverleners, MBK’ers of zelfstandigen.
  • Organisaties zoals verenigingen, woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.

Het organiseren van één aanspreekpunt naar de klant. Dat is het unieke van onze benadering.