Participatie

Social Return

De Zorgbalie is continue op zoek naar goede en betaalbare dienstverlening in de regio. Dit is in het belang van de klant. Veel mensen met een functiebeperking zijn eveneens op zoek. Naar werk, zinvolle dagbesteding, waardering. Wij kunnen helpen om deze werelden te verbinden. Zo snijdt het mes aan drie kanten, want de overheid ziet graag dat mensen met een arbeidsbeperking aan de slag kunnen.

We nodigen alle regionale organisaties en bedrijven uit om actief na te gaan op welke wijze mensen met een beperking kunnen actief kunnen zijn. Soms direct, soms indirect. Voor de Zorgbalie is het doel om betaalbaar aanbod te krijgen. Zeker op het vlak van maatschappelijke plusdiensten kunnen mensen die willen participeren aan de slag. Hulp bij kleine klussen in de tuin, gezelschap, hulp bij boodschappen doen en tal van andere werkzaamheden. We in gesprek raken over de mogelijkheden opent vaak nieuwe wegen.

partipatie

Het realiseren van een Inloop en het invoeren van Diensten Cheques kan een extra impuls geven aan deze participatiedoelstelling.

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten over een Zorgbalie in uw regio? Neemt dan contact met ons op voor een open en persoonlijk adviesgesprek.

Contact