Stichting de Zorgbalie

Welkom

Stichting De Zorgbalie is een landelijk werkende stichting zonder winst oogmerk waarvan het Bestuur gevormd wordt door mensen die hun sporen ruim verdiend hebben in het sociaal domein. De Zorgbalie biedt, op een laagdrempelige manier, toegang tot lokale diensten die nodig kunnen zijn om langer, zelfstandig en veilig thuis te kunnen wonen.  Stichting De Zorgbalie ondersteunt en faciliteert ondernemers / exploitanten om een lokale Zorgbalie op- en in te richten.

Deze lokale Zorgbalies leveren diensten en producten aan burgers met een ondersteuningsvraag om zolang mogelijk eigen regie op hun leefsituatie te kunnen houden. Dit doen we door middel van een aantrekkelijk lidmaatschap dat voor iedereen toegankelijk is. Hiermee krijgen onze leden toegang tot een persoonlijk adviseur die hen helpt bij alle vragen over wonen, zorg en welzijn. Eén aanspreekpunt voor alle vragen dus. Niet meer van kastje naar de muur. Laagdrempelig en zonder bureaucratie. De “ANWB” voor wonen, zorg en welzijn.

Onbezorgd

Het resultaat van dat wat wij doen is vooral af te meten in “Thuis wonen, zonder zorgen”. Dus onbezorgd over het wonen in de eigen woning, ondanks leeftijd of beperkingen. En vooral ook onzorgde mantelzorgers. Zowel die in de buurt wonen als die ver weg wonen.

Onbezorgd

Om dit te realiseren is een goede regionale samenwerking nodig tussen zorgaanbieders en bedrijven. De Stichting Zorgbalie Nederland biedt hiervoor de een bijzondere aanpak.