Werken bij

Vacatures en werken bij de Zorgbalie

Zorg anno 2023 ziet er heel anders uit dan 10 jaar geleden. Ouderen willen (moeten) langer thuis blijven wonen. We zullen als samenleving meer voor elkaar moeten zorgen.

Eigen regie en zelfredzaamheid worden steeds belangrijker en dat vraagt om zorg die hierop in speelt. Een grote groep fantastische mensen vult dit elke dag weer in op een unieke manier. Door opmerkzaam te zijn, compassie te tonen en oplossend te denken. We geven hen het vertrouwen en de vrijheid om zelf hierin het voortouw te nemen.

Verantwoordelijk werk dus, dat veel waardering oplevert en de mogelijkheid biedt om te groeien. Ben jij ook een fantastisch mens?

De Zorgbalie heeft eigenlijk continue plaats voor nieuwe instromers. We komen graag in contact met mensen binnen onze teams die aan de slag willen. Zelfstandigheid, betrouwbaarheid, geduld en nauwgezetheid zijn kerncompetenties. Het strikt kunnen omgaan met privacy is een voorwaarde. Vrijwel al onze klanten hechten aan “rust, reinheid en regelmaat”.

Spreekt het je aan? Neem vooral contact op.

Solliciteren of heb je nog vragen?

Over de Zorgbalie

De Zorgbalie is een solide, maatschappelijke onderneming die 12 jaar geleden is opgericht om mensen te ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te (blijven) wonen. Dat betekent dat de Zorgbalie een dienstverlenende organisatie is, dienstbaar aan haar cliënten. Dat doen we in heel Zeeuws Vlaanderen. Dienstbaar houdt in dat we proberen onze cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen in hun zelfredzaamheid. De Zorgbalie is dus geen schoonmaakbedrijf. We hebben geen werksters in dienst, maar mensen die cliënten ondersteunen hun huishouden zo lang mogelijk zelf op orde te houden. We gaan daarvoor samen aan de slag.

Werken bij de Zorgbalie betekent dat je sociaal bent ingesteld. Je bouwt met cliënten een goed band op. Je gebruikt je voelsprieten om steeds na te gaan of het allemaal nog goed gaat. Je signaleert en koppelt eventueel terug naar mantelzorger en familie. Dit maakt je werk gevarieerd, zinvol en verantwoordelijk. We hebben bij de Zorgbalie verschillende functies, die op elkaar aansluiten.

Thuiszorgmedewerker die de deur opent

Huishoudelijk hulp; de kern van ons werk. Als huishoudelijke hulp maak je samen met je cliënten een werkplan. Je hebt daarvoor een werkmap. Er kunnen van week tot week andere accenten gelegd worden. Je cliënt heeft zelf de regie en het overzicht.

Thuis hulp maakt toilet schoon

Huishoudelijke zorg. Cliënten die de indicatie “Huishoudelijke zorg” krijgen, kunnen zelf moeilijk of geen regie voeren. Het komt erop neer dat je zelf de planning maakt voor de werkzaamheden. Je hebt dus wat extra zorgtaken.

Specialist Huishoudelijke Hulp. Als specialist ben je actief om ondersteuning te bieden bij mensen met ernstige aandoeningen. Dementie is daarvan de meest voorkomende, maar ook mensen met andere mentale aandoeningen. Het gaat vaak om het kunnen omgaan met het gedrag van boze, verwarde of vergeetachtige mensen.

Huishoud Coach. Steeds vaker vragen gemeenten ons om mensen te trainen en te begeleiden om (weer) zelf hun huishouden op te pakken. Dus: niet alle taken van cliënten overnemen maar hen leren om zelf hun woning schoon en leefbaar te houden. Meestal is dit tijdelijk. Bijvoorbeeld nadat een woning langere tijd zeer vervuild en onderkomen is geweest.

Mantelzorg is prachtig werk en geeft veel voldoening. Maar, het is tegelijk zwaar en duurt vaak jarenlang. Zowel mentaal als fysiek is dit een forse inspanning. Daarom levert de Zorgbalie ondersteuning om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. Dat kan vast of periodiek. Het type ondersteuning hangt erg af van de vraag van de familie en de soort problematiek. Komt vaak voor bij mensen met dementie.

Persoonlijk begeleider. Als persoonlijk begeleider ondersteun je mensen vooral met het organiseren van hun dagelijks leven. Dat kan van alles zijn, zoals de post doornemen, afspraken maken voor een polibezoek, structuur aanbrengen in hun dagritme. Werken als persoonlijk begeleider houdt in dat je werkt volgens een zorgplan, met doelen en resultaten. Zo’n plan stellen we samen met cliënten op.

Praktijkbegeleider. Onze praktijkbegeleiders ondersteunen (nieuwe) collega’s bij het inwerken, begeleiden stagiaires en vormen belangrijke schakels in onze dienstenteams. Je kunt voor allerlei praktijkgerichte vragen, zoals hoe ga ik om met een bepaalde situatie,  bij hen terecht.

Projecten. Soms (het komt steeds vaker voor) zijn woningen zó vervuild, dat het nodig is om eerst grote schoonmaak te doen. Het afvoeren van spullen en vuilnis, het professioneel reinigen van woningen doen we in samenwerking met woningeigenaar (woningcorporatie), gemeente en familie. Daar maken we dan vooraf een project van, zodat tevoren duidelijk is wat er gaat gebeuren en wie waarvoor betaalt. Daarna is het zaak om het niet meer zo ver te laten komen. Dat doen we met training en ondersteuning.

Downloads

Urenbriefjes 2023/2024

Kilometers en fietsdagen